Stránky věnované chovu strašilek od úplných základů, až po konkrétní druhy.

Rubriky

Vítejte!

Dovolte mi, abych Vás přivítal v tomto vskutku rozmanitém a nádherném odvětví chovatelství. Již od raného dětství jsem se toulal přírodou a učil se od dědečka názvy různých živočichů a rostlin. Chodili jsme spolu do lesa snad každý den. Tyto vycházky mne také vedly k lásce k přírodě. Vzhledem k tomu, že můj děda byl také vášnivým entomologem, sbírali jsme všechen možný hmyz, ze všeho nejvíce však brouky (Coleoptera) a motýly (Lepidoptera). Postupně jsem se učil poznávat více a více různých živočichů, zejména co se hmyzu týče. To také vedlo k tomu, že jsem se o hmyz začal více zajímat. S dě-
dou jsme začali jezdit i na všemožné entomologické burzy, takže můj přehled o hmyzích zástupcích se nově rozvinul o opravdové tropické krasavce a tím pádem i o další kvanta informací.

V době, kdy jsem chodil na základní školu, děda bohužel zemřel a mně nezbylo nic jiného, než se vším protloukat, jak to jen šlo. Pokračoval jsem s vycházkami do přírody, se sběrem hmyzu i s dalším studiem ohledně tohoto tématu. Postupem času se však můj prostor na vycházky do přírody rapidně omezil a mě napadlo následující - když tedy nemůžu já za hmyzem, proč by nemohl on za mnou? A tak jsem začal bezobratlé chovat. Dodnes chovám zejména brouky a strašilky – musím říct, že v mnoha případech vzácné a obtížně sehnatelné druhy. Co se brouků týče, chovám jedince z oblastí subtropických a tropických a pouze zástupce podčeledí Dynastinae, Cetoniinae a Lucanidae, tedy nosorožíky, zlatohlávky a roháče. Vzhledem k tomu, že potravu pro tyto chovance je třeba zajistit právě v lese, donutím se alespoň do lesa jít a procházky využiji právě k zopakování svých znalostí a pozorování různých živočichů. Avšak již se nevěnuji entomologii ve smyslu sběru hmyzu z naší přírody, protože jsem nabyl názoru, že každý živý tvor má právo na život. Do mých sbírek tedy již přibývají pouze zesnulí jedinci z vlastního chovu.

Zprvu jsem chov bezobratlých bral jen jako koníček, postupem času jsem si však uvědomil, že může vést také k ochraně v přírodě ohrožených druhů. Chov může udržet naživu populaci, které v přírodě hrozí vyhynutí nebo populaci, která dokonce vyhyne. A právě proto jsem se rozhodl k tvorbě těchto webových stránek pro začínající i zkušené chovatele strašilek. Cílem stránek je seznámit čtenáře se strašilkami nejprve z teoretické stránky a poté jim osvětlit problematiku samotného chovu. Tyto znalosti může čtenář uplatnit jak v zájmovém chovu, tak – samozřejmě se souhlasem příslušných orgánů – i v chovu ohrožených druhů a pomoci tak udržení jejich populace naživu.Pokud máte jakékoliv připomínky k obsahu těchto stránek, využijte, prosím, formuláře vpravo k zaslání zprávy na můj email. Tuto cestu také můžete použít, chcete-li mne kontaktovat z důvodu dostupnosti druhů k prodeji.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one