Stránky věnované chovu strašilek od úplných základů, až po konkrétní druhy.
Pro chovatele a entomology je latina klíčový jazyk. Ať už se jedná o názvy jednotlivých druhů, částí těla nebo živných rostlin, všude se setkáváme s latinou. Někdo sice ještě stále používá české překlady jako je strašilka australská, pakobylka rohatá apod. Tyto překlady jsou však často nepřesné - například Peruphasma schultei a její překlad strašilka ďábelská mne vždy rozesměje, a navíc člověk stejně potřebuje znát latinské názvy z toho důvodu, že naprostá většina chovatelů a entomologů české názvy nepoužívá. Pokud budete chtít chovný materiál ze zahraničí, s češtinou si nevystačíte. A proč se zbytečně učit názvy české, německé, ruské, francouzské atd., když stačí jeden univerzální taxonomický jazyk - latina?
Názvy strašilek a jejich správný zápis
Každý název se skládá z rodového a druhového jména. Rodové jméno píšeme kurzívou a s velkým písmenem na začátku, druhové také kurzívou, ale již s malým písmenem na začátku. Toto je celá věda a 99% chovatelů si s tímto vystačí. Správný název náhodného druhu strašilky tedy vypadá takto: Heteropteryx diletata. Chybné zápisy mohou vypadat například takto: heteropteryx diletata, Heteropteryx Diletata. Pokud předpokládáme, že se jedná o druh známý naprosté většině chovatelů, můžeme rodové jméno zkrátit a zápis vypadá následovně: H. dilatata. Tuto terminologii bychom měli dodržovat ve všech veřejných psaných textech jako jsou články, publikace, inzerce apod. Pokud budu psát kolegovy soukromý email, samozřejmě nu nenapíšu "...mel bych zájem o dva páry Heteropteryx diletata...", ale napíšu jen "...pošli mi prosím tě dva páry diletát..." :-). Vlastně je to jako se spisovnou češtinou - ve veřejně dostupných textech se jí držíme, v soukromé konverzaci už to mnohdy dosti pokulhává.
Avšak mnohdy se setkáme s delšími, jako například Extatosoma popa carlbergi. Přibylo nám zde třetí slůvko, které symbolizuje poddruh. Pravidla pro jeho zápis jsou stejná, jako pravidla pro zápis druhového jména. Jednotlivé druhy se od sebe často výrazně liší ať už zbarvením, velikostí nebo tvarem. Poddruhy se mezi sebou tvarem liší jen málo, daleko častější je barevná odlišnost - právě proto jsem vybral rod Extatosoma, kde barevné rozdíly mezi druhy E. popa popa a E. popa carlbergi (resp. jejich poddruhy) jsou markantní. Na rozdíl od toho jejich délka se liší snad o necelý centimetr, takže délka může být i totožná a tvarem těla jsou také naprosto totožné, pouze poddruh carlbergi má početnější shluk ostnů na středohrudi a končetinách. Oproti tomu například Haaniella echinata a Haaniella scabra se mezi sebou liší dost. Tvarově jsou na první pohled podobné, což není divu, jelikož jsou stejného rodu. Avšak po bližším zkoumání ti všimneme jiného rozložení ostnů a jiných detailů. Co do velikosti H. echinata dorůstá dvojnásobku a více délky H. scabra a ve zbarvení se také velmi liší. Rozdíly mezi druhy jsou tedy znatelnější, než rozdíly mezi poddruhy. A přestože chovatelé mají ve svém chovu do očí bijící rozdíly, jako například E. tiaratum ve žluté, zelené nebo lišejníkovité formě, stále je to pro ně jeden a ten samý druh :-).
Co je však pro chovatele nejdůležitější je označení lokality, ze které byl daný druh odchycen. Například problém v chovu E. tiaratum byl ten, že se odchytily druhy s Nové Guinei a Queenslandu. To samozřejmě není problém, ten nastal až tehdy, když se obě populace dali dohromady s tím, že se jedná o ten samý druh. A právě zde začalo křížení mezi E. popa a E. tiaratum. Navíc jednotlivé populace žily v jiných podmínkách, živily se jinou potravou, měli rozlišné aberace (barevné odchylky) - měly tedy rozlišnou genetickou disposici. A stejně tak jako by se tyto dvě populace v přírodě nikdy nesetkaly, neměly by se jednotlivé populace stýkat ani v chovu. Z tohoto důvodu se dnes čím dál častěji setkáváme s uvedením lokality u daného druhu. Tu uvádíme do uvozovek a už ji také nepíšeme kurzívou. A zde například já musím překousnout odpor v angličtině, jazyku, kterého je všude moc, i tam kde by neměl být (v mnoha zemích obrovský nápis anglicky a až pod ním drobný nápis v rodném jazyce, asi tak jako u nás za diktatury A. Hitlera, jen němčinu nahradila angličtina) - lokality se totiž píší v anglickém překladu. Výše zmíněné strašilky by se tedy již při sběru měly označit jako Extatosoma tiaratum "North Queensland" a Extatosoma tiaratum "New Guinea". Tento krok se neprovedl, čímž nastaly problémy. A není divu, že dnes některé chovy vymírají po stovkách nymf.

I v těchto názvech se však chybuje, setkáme se s chybnými, do očí bijícími názvy jako například Lopaphus Cuc Phuong, Trachyaretaon North Luzon apod. Tento chybný zápis je způsoben tím, že mnoho lidí neví, co vlastně to "Cuc Phuong" a "North Luzon" znamenají. Stejně tak je pro ně neznámá zkratka sp., která v názvu chybí. Správný název zní například Lopaphus sp. "Cuc Phuong". Co tyto zkratky znamenají si povíme nyní.
Pokud se podíváme na názvy Asceles sp. "Ban Salok", Trychyaretaon sp "North Luzon", Lopaphus sp "Cuc Phuong", Calvisia sp. "Dong Nai" a mnoho dalších, všimneme si, že mají jednu věc totožnou - jejich druhové jméno zní sp. Tato zkratka pochází samozřejmě opět z latiny - species - a říká nám, že se jedná například o neurčený druh rodu Trachyaretaon pocházející ze severního Luzonu. Je možné, že se jedná o zcela nový druh, poddruh známého druhu a nebo aberaci některého z již popsaných druhů. Zkrátka a jednoduše je potřeba počkat, než entomologové tento druh blíže prozkoumají a přesně určí.

Když už jsme u zkratek, i na těchto stránkách jsme se mohli setkat se zkratkou ssp., která má opět svůj původ v latině - subspecies - a znamená, že se jedná o neurčený poddruh. Jako příklad uvedu Eurycantha calcarata ssp. "Goliáš". Zde znamená název v uvozovkách dočasnou přezdívku, ale to, předpokládám, snad každému došlo. Rozdíly mezi tímto druhem a klasickou E. calcarata je jednak mírně ve zbarvení, jednak v tom, že poddruh "Goliáš" dorůstá až 18cm a také mírně v chování (samci jsou velmi agresivní). Zde je opět potřeba počkat na vyjádření entomologů, o jaký poddruh nebo aberaci se jedná.

Mnoho lidí dělá chybu a místo ssp. píše spp. Tato zkratka není chybná a skutečně existuje, jen vyjadřuje něco trošku jiného, než si lidé myslí. Zkratka spp. označuje více druhů jednoho rodu. Například pokud napíši "Na ostrově se můžeme setkat s druhy Haaniella spp.", znamená to, že se na dané lokalitě můžeme setkat s několika druhy rodu Haaniella.

Rád bych ještě zmínil další tři zkratky, a sice se jedná o zkratky cf., aff. a var.. U strašilek jsem se z těchto tří setkal pouze se zkratkou cf.. V latině se čte jako confer a znamená to rozkaz - porovnej. Tato zkratka se píše před druhové nebo poddruhové jméno a znaná pravděpodobnost. Například z názvu Parectatosoma cf. hystix "Moramanga" chápeme, že strašilka je rodu Parectatosoma a entomologové se domnívají, že se jedná o druh hystix. Fakt, že tento závěr není definitivní nám sděluje právě daná zkratka cf.

Zkratka aff. funguje na velmi podobném principu, jako cf.. V latině znamená affinis, v překladu blízký, podobný. Jelikož jsem se s touto zkratkou u strašilek ještě nesetkal, vymyslím si nyní modelový příklad Diapherodes aff. gigantea. Dané označení nám říká, že strašilka je rodu Diapherodes a je velice podobná druhu gigantea, ale zároveň se rozhodně o druh gigantea nejedná. V praxi nám vlastně ani k ničemu neslouží, protože fakt, že jsou si dvě strašilky dost podobné pozná na první pohled téměř kdokoli a pokud druh doposud není určen, osobně bych volil zkratku sp.

Poslední zkratka var. z latinského variation nám sděluje, že se jedná o aberaci, neboli barevnou odchylku. Ani tuto zkratku jsem zatím u strašilek nepozoroval, daleko bližší bude například chovatelům brouků nebo botanikům. Zkratku vysvětlím na zlatohlávcích Eudicella euthalia tetraspilota vat. trilineata a Eudicella euthalia tetraspilota vat. trilineata interruptefasciata. V prvním případě se setkáme s aberací trilineata, kterou bychom mohli volně přeložit jako pruhovaný. Tento zlatohlávek má skutečně na vnějším okraji každé krovky černý pruh. Aberace trilineata interruptefasciata znamená ve volném překladu pruhovaný s přerušováním či přerušovaně pruhovaný. Daný jedinec také nemá pruhy celistvé, ale - jak již z názvu lze vyčíst - přerušované, kde se v místech přerušení nachází základní barva krovek. Fakt, že se nejedná o dva různé poddruhy lze obhájit tak, že po rodičích stejného poddruhu se líhnou z kokonů imaga s různou aberací.

Chápu, že už se mnoho čtenářů zamotalo, ale nebojte se, stačí terminologii a zkratky znát v základu, abyste měli alespoň ponětí o tom, jak se co zapisuje a co která zkratka znamená, Rozhodně po vás nikdo nebude chtít překlady aberací z latiny. Doufám, že vám článek pomohl k pochopení názvů strašilek, které jste doposud nechápali, nebo vás jakkoli jinak obohatil.
Taxonomické řazení řádu Phasmatodea
K samotné taxonomii bych rád dodal, že se každou minutu mění, jelikož máme neustále novější technologie, díky které jsme schopni jedince rozřadit na základě jejich molekulové analýzy a podobně. Pokud srovnáte systém, který byl uznáván před deseti lety a systém, který vypíšu zde, možná je ani nepoznáte.

Strašilky patří do skupiny Eukaryota (Eucaryota). Když se konečně dostaneme přes všechny vývojové větve jako Unikonta, Ophistokonta, ..., nalezneme říši Animalia - živočichové. Strašilky nalezneme následovně:

Animalia (říše zvířat) → (Triblastica = Bilateria (vývojový stupeň Trojlistí)) → (Prostomia (vývojový stueň Prvoústí)) → (Ecdysozoa - monofyletická skupina) → Arthropoda (kmen Členovci) → Hexapoda (podkmen Šestinozí) → Insecta (třída Hmyz) → Pterygota (podtřída Křídlatí) → Neoptera (infratřída Novokřídlý hmyz) → Phasmida → Euphasmida

Toto je aktuální verze taxonomického systému uvedem opravdu velice dopodrobna. Pro zájemce o strašilky a taxonomii stačí, že strašilky patří mezi Členovce, Šestinohé a Hmyz Rozhodně není třeba pamatovat si další detaily.
Pokud máte jakékoliv připomínky k obsahu těchto stránek, využijte, prosím, formuláře vpravo k zaslání zprávy na můj email. Tuto cestu také můžete použít, chcete-li mne kontaktovat z důvodu dostupnosti druhů k prodeji.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one