Stránky věnované chovu strašilek od úplných základů, až po konkrétní druhy.
V tomto článku bych se rád věnoval skutečnosti, na kterou se ptá mnoho chovatelů - co znamenají označení v uvozovkách za názvem druhu? Jistě jste si sami všimli, že v seznamu mnou chovaných druhů naleznete dejme tomu druh Aretaon asperrimus a poté Eurycnema versirubra "Timor". Celá věc je velmi jednoduchá, ale kupodivu může v chovu napáchat velké problémy.

Do uvozovek totiž zmiňujeme lokalitu, ve které byla mateřská populace (tedy populace, ze které pocházejí všechny další odchovy) sbírána. Pokud se tedy vrátíme k předešlým dvěma případům, lze je vysvětlit následovně: Druh Aretaon asperrimus pochází s mateřské populace, která byla sbírána na neznáme lokalitě, nebo z několika populací sbíraných v různých lokalitách, a nebo z populace vzniklé křížením populací z různých lokalit. Oproti tomu druh E. versirubra "Timor" byla sbírána na ostrově Timor v Malajsii.

V chovech se však často objevují tyto přívlastky nevhodně, tedy nepravdivě. Například panuje jistý mýtus ohledně druhu Sungaya inexpectata. Mezi chovateli je rozšířen názor, že pokud máme partenogenetickou populaci tohoto druhu, označujeme ji jako S. inexpectata "Highland" nebo pouze jen S. inexpectata. Předpokládá se také, že jedinci této populace jsou světle hnědě zbarvení. Kdežto chováme-li jedince obou pohlaví, označujeme tuto populaci jako S. inexpectata "Lowland". Tito jedinci také mají být barevně rozmanitější, od velmi tmavě hnědé přes světlou až po zelenou, přičemž přes dorsální část se táhne silný bílý pruh. Jedinci jsou také často pokryti bílými skvrnami nebo lze pozorovat bílé pruhy na končetinách.

Lowland (Bataan) však označuje Filipínskou provincii ve Středním Quezonu. Pokud si tedy nejsme jisti, že naše populace pochází právě z této lokality, není možné přívlastek "Lowland" za názvem druhu použít. V dnešní době, pokud inzertujeme druhy, můžeme přiložit fotografii a nemusíme si lámat hlavu nad tím, že zájemce neuvidí mezi nymfami barevné rozdíly. Pokud máme velké množství jedinců od různých barevných forem, můžeme to odlišit v textu několika cestami. Nejjednodušší je napsat například Nabízím druh S. inexpectata (zelená, hnědá, tmavá nebo bez pruhu).. Pokud chceme odlišit nymfy dle barvy cenově (poněkud zvláštní, ale budiž), můžeme napsat například S. inexpectata (zelená, bílý pruh) 40Kč, S. inexpectata (světle hnědá, bílý pruh) 30Kč, S. inexpectata (tmavě hnědá, bez pruhu) 20Kč. Pro mě nejvhodnější alternativa je do inzerátu napsat Nabízím nymfy S. inexpectata několika forem (u každé fotografie zmíněna forma). S. inexectata forma 1 40Kč atd... Každá fotografie pak bude označena popiskem nesoucí číslo formy, aby měl kupující přehled, že pokud si zažádá o formu 1, dostane deset nymf, které budou do zelena s bílým pruhem na hřbetě. Pokud by chtěl zájemce vidět rozmanitost formy, pak si o ni zažádá a prodejce (chovatel) zašle foto několika těchto zelených nymf.

Důvod, proč se této problematice věnuji, je fakt, že populace s označením lokality se používají pro entomologické výzkumy. Například se zkoumají odlišnosti jedinců stejného druhu z různých lokalit. Nikdy nevíte, kdy právě druh z Vašeho chovu může být takovému výzkumu podroben. Vy prodáte druh jinému chovateli, ten dalšímu, ten pošle vajíčka do zahraničí, ze zahraničí to chovatel prodá dalšímu člověku a ten strašilky použije pro výzkum. A tady je kámen úrazů. Protože potom může vzniknout studie, na základě které budou prezentovány výsledky. A výsledky budou ty, že druh z lokality Lowland (Bataan) se vyznačuje těmi a těmi znaky, kdežto druh z lokality jiné jinými.

V praxi se většinou používá jedinců odchyceních v dané lokalitě určených přímo pro výzkum. Je totiž pravděpodobné, že druhy odchycené a umístěné do chovu se za nějakou dobu přizpůsobí podmínkám chovu a opět se trochu pozmění. Avšak to se bavíme o délce řádu stovek let, než bychom takovou evoluci druhu mohli zaznamenat. Proto je mnohdy jednodušší a praktičtější pro výzkumy použít druhy z chovů, než vyřizovat povolení ke sběru, což je časově a finančně náročné.

Z toho důvodu na Vás apeluji jako kolega - nepoužívejte přívlastky lokalit, pokud si nejste jisti, že druh byl v dané lokalitě odchycen. V současné době se v chovech nevyskytuje S. inexpectata "Lowland". Všechny populace byly pomíchány a jsou již překřížené. Proto, prosím, toto označení vy, kdo jej používáte, stáhněte. Není to nic špatného, naopak, můžete si říci, že už teď přesně víte, jak označení lokality mateřské populace funguje, víte, jak se používá a víte také, že jej nepoužíváte mylně. A to je důležité. Chov není o tom mít delší název druhu, než mají ostatní, ale nést za své kroky zodpovědnost a žít s vědomím, že nenabízíte něco, co nemáte. Chov je o zodpovědnosti, jednak za chované druhy, ale také za informace, které k nim podáváme. Na následujících fotografiích můžete vidět rozličně zbarvené jedince S. inexpectata. Tedy zástupců s neurčenou lokalitou. Ani jeden z těchto jedinců není S. inexpectata "Lowland" :-).
S. inexpectata 'Lowland' adult samice 3 WEB.jpg
S. inexpectata 'Green' nymfa 2 WEB.jpg
S. inexpectata 'Lowland' nymfa 2 WEB.jpg
S. inexpectata nymfa WEB.jpg
Pokud máte jakékoliv připomínky k obsahu těchto stránek, využijte, prosím, formuláře vpravo k zaslání zprávy na můj email. Tuto cestu také můžete použít, chcete-li mne kontaktovat z důvodu dostupnosti druhů k prodeji.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one