Stránky věnované chovu strašilek od úplných základů, až po konkrétní druhy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Berte, prosím, na vědomí, že na této stránce nebude přibývat téměř žádný obsah krom chovu jednotlivých druhů a aktualizace nabídky a seznamu druhů v chovu. Přecházím se svou tvorbou na webové stránky patřící mé skvělé kolegyni a kamarádce - www.strasilky.eu/. Nejsem majitelem webu, pouze na něj přispívám svou tvorbou, jelikož má opravdu obrovský potenciál (a tím myslím web). Z toho důvodu vás také prosím - pokud na zmíněných stránkách najdete text stejně nebo obdobně znějící jako některý, který naleznete na těchto stránkách, stalo se tak s mým souhlasem. Děkuji za pochopení.

Vítejte!

Dovolte mi, abych Vás přivítal v tomto vskutku rozmanitém a nádherném odvětví chovatelství. Již od raného dětství jsem se toulal přírodou a učil se od dědečka názvy různých živočichů a rostlin. Chodili jsme spolu do lesa snad každý den. Tyto vycházky mne také vedly k lásce k přírodě. Vzhledem k tomu, že můj děda byl také vášnivým entomologem, sbírali jsme všechen možný hmyz, ze všeho nejvíce však brouky (Coleoptera) a motýly (Lepidoptera). Postupně jsem se učil poznávat více a více různých živočichů, zejména co se hmyzu týče. To také vedlo k tomu, že jsem se o hmyz začal více zajímat. S dě-
dou jsme začali jezdit i na všemožné entomologické burzy, takže můj přehled o hmyzích zástupcích se nově rozvinul o opravdové tropické krasavce a tím pádem i o další kvanta informací.

V době, kdy jsem chodil na základní školu, děda bohužel zemřel a mně nezbylo nic jiného, než se vším protloukat, jak to jen šlo. Pokračoval jsem s vycházkami do přírody, se sběrem hmyzu i s dalším studiem ohledně tohoto tématu. Postupem času se však můj prostor na vycházky do přírody rapidně omezil a mě napadlo následující - když tedy nemůžu já za hmyzem, proč by nemohl on za mnou? A tak jsem začal bezobratlé chovat. Dodnes chovám zejména brouky a strašilky – musím říct, že v mnoha případech vzácné a obtížně sehnatelné druhy. Co se brouků týče, chovám jedince z oblastí subtropických a tropických a pouze zástupce podčeledí Dynastinae, Cetoniinae a Lucanidae, tedy nosorožíky, zlatohlávky a roháče. Vzhledem k tomu, že potravu pro tyto chovance je třeba zajistit právě v lese, donutím se alespoň do lesa jít a procházky využiji právě k zopakování svých znalostí a pozorování různých živočichů. Avšak již se nevěnuji entomologii ve smyslu sběru hmyzu z naší přírody, protože jsem nabyl názoru, že každý živý tvor má právo na život. Do mých sbírek tedy již přibývají pouze zesnulí jedinci z vlastního chovu.

Zprvu jsem chov bezobratlých bral jen jako koníček, postupem času jsem si však uvědomil, že může vést také k ochraně v přírodě ohrožených druhů. Chov může udržet naživu populaci, které v přírodě hrozí vyhynutí nebo populaci, která dokonce vyhyne. A právě proto jsem se rozhodl k tvorbě těchto webových stránek pro začínající i zkušené chovatele strašilek. Cílem stránek je seznámit čtenáře se strašilkami nejprve z teoretické stránky a poté jim osvětlit problematiku samotného chovu. Tyto znalosti může čtenář uplatnit jak v zájmovém chovu, tak – samozřejmě se souhlasem příslušných orgánů – i v chovu ohrožených druhů a pomoci tak udržení jejich populace naživu.Poučení o obsahu stránek

Tyto stránky jsou věnovány chovu strašilek, lupenitek a pakobylek. Veškerý text na nich umístěný je autorským vlastnictvím Michala Siegela, který je jejich autorem. Stejně tak jsou i fotografie umístěny na těchto stránkách vlastnictvím autora.

Pokud by někdo chtěl využít text, úryvek textu či fotografii například pro vlastní stránky, referát, prezentaci, seminární práci atd., kontaktujte mne prosím pomocí formuláře dole na stránkách. Užití nebo šíření fotografií je v souladu se zákonem bez vědomí a svolení autora zakázán.

asceles.jpg
Pokud máte jakékoliv připomínky k obsahu těchto stránek, využijte, prosím, formuláře vpravo k zaslání zprávy na můj email. Tuto cestu také můžete použít, chcete-li mne kontaktovat z důvodu dostupnosti druhů k prodeji.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one